Styret og andre roller

Styret i 2017

 

Styremedlemmer Epost Telefon
Leder: Bjørnar Sørbøen bsorboen@gmail.com 97708990
Nestleder: Morten Lien morten@heidimoen.no 47010368
Kasserer: Anne Dorthe Eid kstorbra@bbnett.no 91811282
Sekretær: Marit Aaslie Brenden kbrenden@bbnett.no 97525463
Styremedlem: Bjørn Ketil Mork Bjoern.ketil.mork@icopal.com 91751941
Varamedlem: Terje Ruste Te-rus@online.no 94804963
Varamedlem: Bjørn Andersen
 
Andre roller i 2017
Rolle Navn Varighet
Revisorer Magnus Løvhaug
Kjetil Stensæter
Valgkomite Vidar Ruud (leder)
Hans Erik Lybekk
Tor Ingar Idstad
Utstillingskomité Øyvind Knutslien
Kjetil Leikvoll
Einar Christoffersen
Bandhundkomité Sverre Høyvik
Laushundkomité Morten Lien, Marianne Svare, Rune Olsen