Styret og andre roller

Styret i 2018

 

Styremedlemmer Epost Telefon
Leder: Bjørnar Sørbøen bsorboen@gmail.com 97708990
Nestleder: Morten Lien morten@heidimoen.no 47010368
Kasserer: Marit Aaslie Brenden kbrenden@bbnett.no 97525463
Sekretær: Anne Marie Solbrekken solann56@gmail.com  90588874
Styremedlem: Steinar Kvannefoss skvannefoss@hotmail.com 95006368
Varamedlem: Hans Erik Lybeck
Varamedlem:
Andre roller i 2017
Rolle Navn Varighet
Revisorer Geir Stensæter
Kjetil Stensæter
Valgkomite Hans Erik Lybekk (leder)
Tor Ingar Idstad
Asbjørn D Bølviken
Utstillingskomité Anna Ruud
Kjetil Leikvoll
Einar Christoffersen
Bandhundkomité Sverre Høyvik
Laushundkomité Morten Lien,  Rune Olsen