Styret og andre roller

Styret i 2018

 

Styremedlemmer Epost Telefon
Leder: Bjørnar Sørbøen bsorboen@gmail.com 97708990
Nestleder: Morten Lien morten@heidimoen.no 47010368
Kasserer: Marit Aaslie Brenden kbrenden@bbnett.no 97525463
Sekretær: Anne Marie Solbrekken solann56@gmail.com  90588874
Styremedlem: Steinar Kvannefoss skvannefoss@hotmail.com 95006368
Varamedlem: Hans Erik Lybeck
Varamedlem: Øyvind Brenno
Andre roller i 2017
Rolle Navn Varighet
Revisorer Geir Stensæter
Kjetil Stensæter
Valgkomite Tor Ingar Idstad (leder)  1 år
Asbjørn Bølviken  2 år
Terje Rust  3 år
Utstillingskomité Anna Ruud
Kjetil Leikvoll
Einar Christoffersen
Bandhundkomité Sverre Høyvik
Laushundkomité Morten Lien,  Rune Olsen