Date:May 28, 2015

Ungdomsmesterskapet for løshund 2015

Nord-Trøndelag EHK inviterer til Ungdomsmesterskapet for løshund 2015. Prøvedag blir 4. september 2015 og samlingsplass vil være Lierne Gjestegård.

Aldersgrense 25 år!

Dvs ut det året du fyller 25 år, født i 1990 eller senere)
Vedlagt denne publiseringen følger gjeldende uttaksregler som det er greit å sette seg inn i. Det kan starte en hund pr. områdeklubb. og HVEK vil ta ut denne representanten i henhold til uttaksreglene med en reserve. Vi skal også stille med en dommer fra klubben.
Send påmelding til HVEK innen 15. juni 2015. Påmeldingen må inneholde opplysninger om hundens navn, – registreringsnummer, – fødselsdato, – eier, – fører med kontaktopplysninger, premieringer fra utstilling og jaktprøver. I tillegg ber vi om kort informasjon om hundeførers relasjon til hunden som skal føres.
Påmelding sendes til HVEK sin løshundkomite på e-post: rune@rorleggerolsen.no