Date:August 04, 2017

Ungdoms NM løshund 2017

HEHK og OOEHK inviterer til Ungdoms NM Løshund 2017 i tidsrommet 26 -27. november. Prøvedag 27. november

Hallingdal og Valdres elghundklubb ønsker å sende en deltaker til årets NM.

Den/de som fyller kravene kan sende en søknad til styret innen 20.08.17 adr: bsorboen@gmail.com merk NM løshund.

Uttaksregler er å finne på https://elghundforbundet.no/nyheter/lover-og-regler/