Date:December 15, 2018

Tid for bestilling av championatskjold

Tid for bestilling av championatskjold.
Kontakt Marit Åslie på mail kbrenden@bbnett.no, eller tlf 97525463.
Disse vil bli utdelt på våres årsmøte på nyåret.

 

Logo HVEK

Ønsker alle en god jul og et godt nyttår!