Date:May 27, 2015

Svaberprøver fra NEG og NES på Tisleiautstillingen

Det er et forskningssamarbeid mellom Elghundforbundet, BioBank og Geninova AS som nå samler inn DNA-prøver fra elghunder.

I tillegg til å se på helseutfordringer innen rasene er det også viktig i forhold til bruksegenskaper, og dermed et viktig aspekt i videre avlsarbeid.

Det vil være en representant til stede på Tisleia for å ta DNA prøver og vi oppfordrer flest mulig til å bidra i forskningens tjeneste.

Prøven tas enkelt ved å gni en liten svaber mot slimhinnene i munnen.

 Les gjerne mer om temaet i Elghunden nr. 1- mars 2015 (s. 22-23).