Date:June 02, 2014

Påmelding for uttak til NM Løshund 2014

Hallingdal og Valdres Elghundklubb inviterer nå alle medlemmer i klubben som ønsker å delta i uttaket til NM Løshund om å melde på sin hund til klubben innen 20. juni 2014. Gjeldende uttaksregler for NM fastsatt av NEKF legges til grunn for uttaket.