Date:March 31, 2016

Møtereferat EO-RS

Møtereferat fra det ekstra ordinerte RS på Gardermoen 31.03.16, finnes ved å følge linken under

 

http://elghundforbundet.no/2016/03/motereferat-eo-rs/