Notice: Undefined index: dirname in /home/hvek22/public_html/wp-content/themes/modernize/include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php on line 135

Notice: Undefined index: extension in /home/hvek22/public_html/wp-content/themes/modernize/include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php on line 136
Date:mars 27, 2016

Miljødirektoratet har vedtatt endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 7.mars 2016

Det er blitt gjort endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 7. mars 2016.

Følg link under for mer detaljert informasjon.

 

http://elghundforbundet.no/2016/03/miljodirektoratet-har-vedtatt-endring-i-forskrift-om-utovelse-av-jakt-felling-og-fangst-7-mars-2016/