Date:February 20, 2018

Medlemsfest og årsmøte

16 februar ble årsmøte med medlemsfest holdt på Oset høyfjellshotell. Meget bra oppslutning med hele 27 medlemmer til stede.
Årsmøtet ble holdt uten store diskusjoner på sakslisten. Premier og championat skjold ble utdelt.
Årsmelding fra 2017 er lagt inn på hjemmesiden under fanen Medlem.
På bildet ser vi to av klubbens medlemmer som fik utdelt championat på sine hunder.
til venstre Øyvind Knutslien og Tor Øystein Kjøs