Date:May 23, 2017

Informasjon Tisleia utstillingen 28.5 2017

BEDØMMING STARTER KL. 10.00! HUSK VAKSINASJONSATTEST!!
TA MED HUNDEPOSER, ELLER FÅ I SEKRETARIATET; – OG BRUK DEM!!!!! :-)

REkkefølge i ring,se vedlegg:

TISLEIA-FORSIDE 2017