Date:May 02, 2018

Fra fenotype til genotype -utvikling av avlsprogram for de Norske Elghundrasene

Marte Wetten har laget en pdf slide om FoU prosjektet gjennom Aninova

På hjemmesiden til Aninova kan dere søke opp avlsverdier på enkelthunder. Dette er avlsverdiene som ble regnet i prosjektet. Da de ikke har fått oppdaterte data så ønsker de at dere bare ser på dette som en demonstrasjon, da både slektskapsverdier og avlsverdier vil være utdaterte pdd. Der er det også en kobling til en demonstrasjon av portalen de har laget til YOUTUBE.

Avinova