Date:January 16, 2018

Årsmøte og medlemsfest 16.2.18 Oset høyfjellshotell

Årsmøtet blir i år holdt på Oset høyfjellshotell 16.2 kl 19.00 for klubbens medlemmer.
Middag etter møtet, påmelding til middagen gjøres til Marit Brenden kbrenden@bbnett.no

Innkalling med sakslister ligger under, samt nye lover for klubben

Vel møtt!

Årsmøte og medlemsfest 2018 Lovmal Områdeklubber i NEKF (3)