Date:February 27, 2017

Årsmøte 2016

Fredag 24 februar ble årsmøte 2016 avholdt. 28 møtte opp til årsmøte med påfølgende middag og medlemsfest.
Vedlagt årsmelding.

Årsmelding 2016